Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Udelenie osvedčení (certifikátov) „Bezpečný podnik“ v roku 2016
Udelenie osvedčení (certifikátov) „Bezpečný podnik“ v roku 2016
Aktualizované: 18.11.2016 15:05

Na XXIX. medzinárodnej konferencii „Aktuálne otázky bezpečnosti práce“, ktorá sa konala v hoteli Patria na Štrbskom Plese boli dňa 14. 11. 2016 slávnostným spôsobom odovzdané osvedčenia (certifikáty) „Bezpečný podnik“.
Spoločnosti, ktoré splnili náročné kritériá uvedeného programu si tieto významné ocenenia prevzali z rúk štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Mgr. Branislava Ondruša.
Subjekty, ktoré splnili stanovené podmienky sú nasledovné:
• ELASTORSA SLOVAKIA s.r.o., Martin
• Honeywell Safety Products Partizanske s. r. o., Partizánske
• SVAMANIA, s.r.o., Myjava
• Gabor spol. sr.o., Bánovce nad Bebravou
• SLOVNAFT, a.s., Bratislava

Uvedené podniky sú bezpečné nielen po stránke bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, ale tiež po stránke zaistenia zdravých podmienok na pracovisku, protipožiarnej bezpečnosti a ochrany životného prostredia.
V roku 2016 požiadali o predĺženie platnosti osvedčenia (certifikátu) „Bezpečný podnik“ na ďalších 5 rokov nasledovné subjekty:
• Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom
• GGB Slovakia, s.r.o., Sučany
• Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o., Zvolen
• Strabag pozemné a inžinierské staviteľstvo s.r.o., Bratislava


Organizácie, ktoré požiadali o predĺženie platnosti osvedčenia tohto programu dokazujú, že im toto ocenenie umožnilo získať konkurenčnú výhodu oproti iným organizáciám a pomohlo im vybudovať imidž bezpečnej organizácie.
Oceneným srdečne gratulujeme a veríme, že budú Slovensko úspešne reprezentovať doma i v zahraničí, a že počet spoločností, ktoré sa budú pýšiť týmto titulom sa bude z roka na rok zvyšovať.
Bližšie informácie týkajúce sa programu Bezpečný podnik nájdete na
 http://www.safework.gov.sk/?t=46&s=118&ins=nip