Hlavná stránka > Činnosť > Focal Point EU-OSHA > Z činnosti národného kontaktného miesta EU-OSHA
Z činnosti národného kontaktného miesta EU-OSHA
Aktualizované: 06.02.2017 10:00

Dňa 8. decembra sa na pôde Národného inšpektorátu práce, ktoré je národným kontaktným miestom EU-OSHA, zišlo 18 zástupcov národnej siete, aby zhodnotili aktivity národného kontaktného miesta a dohodli spoluprácu plnenia úloh plánovaných na realizáciu v roku 2017. Národná sieť je v zmysle zásad EU-OSHA vytvorená na tripartitnej úrovni, takže jej členmi sú zástupcovia štátnej správy, zástupcov zamestnávateľov, zamestnancov, vedy a výskumu a univerzít, predovšetkým tých, ktoré vychovávajú budúcich odborníkov pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Na stretnutí vystúpil so svojim príspevkom aj člen národnej siete a zástupca spoločnosti Slovenská energetika – distribúcia a.s. Mgr. Rastislav Turčan, ktorý prezentoval príklad dobrej praxe, s ktorým sa spoločnosť umiestnila na treťom mieste v národnom kole súťaže v zbere príkladov dobrej praxe k aktuálnej kampani EU-OSHA „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“. Jedným z hlavných bodov programu bola diskusia k úlohám, ktoré bude národné kontaktné miesto realizovať z balíka finančnej pomoci EU-OSHA v roku 2017. Ide predovšetkým o organizovanie seminárov pre odbornú verejnosť, ktorých hlavným cieľom je propagácia kampane a informácie z oblasti správneho uplatňovania predpisov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a pracovno-právnych vzťahov. Prvý tohoročný seminár, hradený z prostriedkov finančnej pomoci poskytovanej národným kontaktným miestam zo strany EU-OSHA, bude organizovaný v marci 2017 v Bratislave, ďalšie sú plánované v máji v Banskej Bystrici, v septembri v Trenčíne a v októbri v Prešove. Z balíka finančnej pomoci EU-OSHA bude v prvej polovici roka zabezpečená tiež exkurzia novinárov v spoločnosti TNT Express Worldwide, s.r.o, ktorá je víťazom národného kola súťaže v zbere príkladov dobrej praxe zameranej na problematiku súčasnej kampane. Viaceré aktivity budú organizované počas Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia, ktorým je každoročne 43 týždeň roka. Jednými z nich bude premietanie víťazného dokumentárneho filmu s tematikou bezpečnosti práce študentom Technickej univerzity v Košiciach a stretnutie s partnermi Európskej siete podnikov (EEN). O programe, presnom mieste a dátume konania všetkých aktivít bude verejnosť informovaná v termíne mesiac vopred na webovej stránke Národného inšpektorátu práce.