Hlavná stránka > Činnosť > Vysielanie zamestnancov > Zvýšenie nemeckej minimálnej mzdy
Zvýšenie nemeckej minimálnej mzdy
Aktualizované: 27.02.2017 08:02

Na základe rozhodnutia Komisie pre stanovenie minimálnej mzdy, ktoré bolo schválené v októbri 2016 Spolkovou vládou, došlo od 1.1.2017 ku zvýšeniu minimálnej hrubej mzdy v Nemecku z pôvodných 8,50 EUR za hodinu na 8,84 EUR za hodinu.

Súčasne končí 31.12.2016 prechodné obdobie pre odbory, v ktorých bolo možné vyplácať nižšiu ako stanovenú minimálnu mzdu.

Zároveň ostáva zachovaný systém všeobecne záväzných kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (odborových). Tieto kolektívne zmluvy stanovujú vyššie mzdy, ako je zákonom požadované minimum a sú zároveň záväzné pre zahraničných zamestnávateľov, ktorí do Nemecka vysielajú svojich zamestnancov (napr. v sektore  stavebníctva).

Nová výška minimálnej mzdy platí taktiež pre zamestnancov pracujúcich v rámci tzv. Mini-Jobs (t.j. zamestnanie s celkovou mesačnou mzdou do 450 EUR, resp. 5.400 EUR ročne).

Bližšie informácie o aplikácii ustanovení o minimálnej mzde platnej na území Nemecka v nemeckej, anglickej a francúzskej jazykovej mutácii nájdete na stránke http://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-domiciled-employers-posting/Minimum-conditions-of-employment/Minimum-pay-pursuant-Minimum-Wage-Act/minimum-pay-pursuant-minimum-wage-act.html.