Hlavná stránka > Činnosť > Focal Point EU-OSHA > „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“ - seminár v Bratislave
„Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“ - seminár v Bratislave
Aktualizované: 10.03.2017 07:30

V súvislosti s kampaňou Európskej agentúry pre BOZP (ďalej len „EU-OSHA“) organizuje Národný inšpektorát práce dňa 12. apríla 2017 v hoteli Avance, Medená 9 v Bratislave seminár, ktorý je určený členom národnej siete a odborníkom z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“). Jeho cieľom je vysvetlenie podstaty kampane, súvisiacej so starnúcou pracovnou silou z pohľadu BOZP a zapojenie zamestnávateľov do aktivít na jej podporu.

V rámci programu vystúpi tiež hlavný inšpektor práce z Inšpektorátu práce v Bratislave, ktorý vo svojom príspevku oboznámi účastníkov s výsledkami inšpekcie práce, ďalej odborníčka z Úradu verejného zdravotníctva, ktorá podá informáciu o vývoji chorôb z povolania a rizikových prácach, zástupkyňa Inštitútu pre výskum práce a rodiny, zástupca Konfederácie odborových zväzov a zástupcovia úspešných podnikov s praktickými príkladmi z praxe.
Na seminár je potrebné sa registrovať prostredníctvom priloženej prihlášky. Účastníkom seminára budú poskytnuté propagačné materiály kampane a drobné darčeky s logom EU-OSHA.
V prílohe nájdete program, pozvánku a prihlášku na seminár, ktorý je organizovaný z finančných prostriedkov EU-OSHA a pre účastníkov seminára bezplatný.
Vo Vašom záujme sa zaregistrujte čím skôr, nakoľko počet účastníkov je limitovaný.

Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Pozvanka.pdf Pozvanka.pdfPozvanka496 KB10.03.2017 07:30
Prevziať súbor Prihlaska.pdf Prihlaska.pdfPrihlaska419 KB10.03.2017 07:30
Prevziať súbor Program.pdf Program.pdfProgram301 KB10.03.2017 07:30