Hlavná stránka > Hlavné menu > Neplatné preukazy a pečiatky > Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce
Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce
Aktualizované: 21.06.2013 09:36
Dňa 18.11.2008 došlo k strate preukazu inšpektora práce vydaného Národným inšpektorátom práce

dňa:  01.07.2006
na meno: Ing. Michal Krško
číslo preukazu: 318

Takto identifikovaný preukaz inšpektora práce je neplatný odo dňa straty, t.j. 18. 11. 2008.