Hlavná stránka > Činnosť > Focal Point EU-OSHA > Seminár „Aktuálne otázky BOZP a PPV“
Seminár „Aktuálne otázky BOZP a PPV“
Aktualizované: 05.10.2017 10:46

Národný inšpektorát práce v spolupráci s Regionálnym poradenským a  informačným centrom v Prešove (ďalej RPIC Prešov) pozýva na bezplatný seminár a stretnutie podnikateľov so zástupcami národného kontaktného miesta Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA), RPIC Prešov a zástupcov inšpekcie práce.

Seminár, ktorý sa bude konať dňa 25. októbra 2017 v hoteli Lineas v Prešove, je pre účastníkov bezplatný. Je určený najmä malým a stredným podnikateľom, ktorých zaujíma problematika z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a pracovnoprávnych vzťahov a tým, ktorí vysielajú svojich pracovníkov do krajín Európskej únie alebo pôsobia ako hostiteľský podnik pre zamestnancov vyslaných na územie Slovenskej republiky.

Seminár sa koná v rámci kampane Európskej agentúry pre BOZP, prebiehajúcej v rokoch 2016 - 2017 pod názvom Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie.

Účastníci seminára dostanú propagačné materiály EU-OSHA.

Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Priloha.pdf Priloha.pdfProgram seminára468 KB05.10.2017 10:44