Hlavná stránka > Činnosť > Program "Bezpečný podnik" > Program Bezpečný podnik
Program Bezpečný podnik
Aktualizované: 20.11.2014 12:55
Program „Bezpečný podnik“ je nástroj na podporu zavádzania efektívneho systému riadenia BOZP a na zlepšovanie úrovne BOZP u zamestnávateľov v Slovenskej republike. Účasť v tomto programe je dobrovoľná. Záujemcovia, ktorí sa prihlásia do programu „Bezpečný podnik“, zavedú vo svojom subjekte systém riadenia BOZP podľa príručky „Systém riadenia BOZP – návod na zavedenie systému“ NIP 2002, získajú  osvedčenie (certifikát) s názvom „Bezpečný podnik“, udelený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako aj ďalšie zvýhodnenia, spojené s účasťou v programe. Ocenený subjekt predstavuje bezpečný podnik po všetkých stránkach, t. j. nielen v zmysle zaistenia BOZP a bezpečnosti technických zariadení, ale tiež po stránke zaistenia zdravých podmienok na pracovisku, protipožiarne bezpečnosti, dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí správnych orgánov vo veciach životného prostredia.
Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Príloha_1.pdf Príloha_1.pdfInformácie o programe550 KB15.10.2014 13:18
Prevziať súbor Príloha_2.pdf Príloha_2.pdfKontrolné otázky485 KB02.09.2013 15:41