Hlavná stránka > Činnosť > Publikácie > Príručky hodnotenia rizika v malých a stredných podnikoch
Príručky hodnotenia rizika v malých a stredných podnikoch
Aktualizované: 19.07.2013 15:36

Cieľom brožúr z edície ISSA, na tvorbe ktorých participovali odborníci z viacerých európskych krajín v rámci projektu, do ktorého boli zapojení aj odborníci z  Národného inšpektorátu práce a Technickej univerzity v Košiciach, je zhrnutie požiadaviek potrebných na identifikáciu a hodnotenie rizika pri rôznych pracovných činnostiach.
Brožúry slúžia na transponovanie Rámcovej smernice na zaistenie BOZP (89/391/EHS) a z nej vyplývajúcich jednotlivých smerníc. Slúžia najmä potrebám malých a stredných podnikov, ktorým jednoduchým spôsobom vysvetľuje problematiku a dávajú návod na hodnotenie rizika.

Okrem špecifických informácií k daným témam obsahujú:

1. Základné informácie k danej problematike
2. Hodnotiace formuláre k hodnoteniu rizík
3. Hodnotenie rizika pri prácach
4. Stanovenie opatrení
5. Prílohu zohľadňujúcu odlišnosti v národnej legislatíve jednotlivých krajín.

V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte osoby, uvedené na zadnej strane brožúr ako kontaktné osoby.

Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Prirucka3.pdf Prirucka3.pdfChemické riziká1254 KB07.07.2009 11:16
Prevziať súbor Prirucka4.pdf Prirucka4.pdfPád a zrútenie osôb816 KB07.07.2009 11:16
Prevziať súbor Prirucka5.pdf Prirucka5.pdfPsychická záťaž277 KB07.07.2009 11:16