Hlavná stránka > Kontakty
Priezvisko a menoFunkciaTelefónFax
Generálny riaditeľ
Ing. Habina Karolgenerálny riaditeľ055/7979902055/7979904
Sekretariát GR
Mgr. Horváthová Ivanaasistentka GR055/7979902055/7979904
Kancelária námestníka
Mgr. Pástor Jaroslavnámestník055/7979916055/7979904
JUDr. Richterová Judita-055/7979923055/7979904
Oddelenie kontroly
Ing. Palaščák Petervedúci oddelenia055/7979915055/7979904
Ing. Múdra Daniela-055/7979942055/7979904
PhDr. Nagy Jozef-055/7979942055/7979904
Odbor inšpekcie práce
Mgr. Skičková Miroslavariaditeľka odboru055/7979920055/7979904
Ing. Balážová Stanislava-055/7979947055/7979904
Ing. Gecelovská Daniela, PhD.-055/7979918055/7979904
Ing. Jančurová Laurencia-055/7979927055/7979904
Ing. Majerová Edita, PhD.-055/7979921055/7979904
Ing. Trcka Ján-055/7979933055/7979904
Oddelenie BOZP
Mgr. Lipták Kamilvedúci oddelenia055/6002308055/7979904
Ing. Blažek František-055/7979918055/7979904
Ing. Foltín Marián055/7979919055/7979904
MVDr. Gibódová Jana-055/7979939055/7979904
Ing. Horňak Michal-055/7979919055/7979904
Mgr. Múdra Mária-055/7979930055/7979904
Ing. Niskáč Jaroslav-055/7979919055/7979904
Mgr. Škrinárová Andrea-055/7979922055/7979904
Oddelenie PPV
Ing. Mochňacká Janavedúca oddelenia055/7979941055/7979904
Ing. Biharyová Beáta-055/7979931055/7979904
Mgr. Hajduček Gardecká Miroslava-055/7979945055/7979904
Mgr. Košík Kamil-055/7979937055/7979904
JUDr. Sabová Danková Lucia-055/7979926055/7979904
Odbor vnútornej prevádzky
JUDr. Čintalová Martariaditeľka odboru055/7979912055/7979914
Ing. Kočiščáková Alžbeta-055/7979910055/7979904
Kováčiková Ivonapodateľňa055/7979917055/7979904
Ing. Šimková Lucia-055/7979944055/7979904
Oddelenie ekonomiky a prevádzky
Ing. Bajusová Líviavedúca oddelenia055/7979903055/7979946
Ing. Blašková Marta-055/7979905055/7979946
Ing. Bohovicová Daniela-055/7979908055/7979946
Ing. Kováčová Gabriela-055/7979906055/7979946
Makláryová Renáta-055/7979946055/7979946
Ing. Mihalco Štefan-055/7979932055/7979946
Mgr. Štítiková Dana-043/5892220043/5892220
Právne oddelenie
JUDr. Mirossayová Alenavedúca oddelenia055/7979913055/7979904
Mgr. Bačová Bibiána-055/7979911055/7979904
JUDr. Eliáš Richard-055/7979938055/7979904
JUDr. Končeková Kolibárová Zuzana-055/7979907055/7979904
JUDr. Machová Martina-055/7979907055/7979904
JUDr. Mryglot Rastislav-055/7979948055/7979904
Ing. Polačková Jana-055/7979914055/7979904
JUDr. Šipošová Martina-055/6002316055/7979904
JUDr. Sklenár Pavol-055/7979938055/7979904
JUDr. Štofová Lenka-055/7979911055/7979904
Oddelenie informatiky
Ing. Zádori Tiborvedúci oddelenia055/7979929055/7979904
Ing. Cinkaničová Zdenka-055/7979928055/7979904
Ing. Kravec Peter-055/7979928055/7979904
Mikulská Katarína-055/7979928055/7979904
Ing. Turza Ján---