Hlavná stránka > Hlavné menu
Vyhlásenie o prístupnosti

Web stránka www.ip.gov.sk (alias www.safework.gov.sk) je nosným sídlom webového portálu Národného inšpektorátu práce ako aj celej sústavy Inšpektorátov práce v Slovenskej republike a spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom o štandardoch č. MF/013261/2008-132.

Webové sídlo je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádnych štýlov (CSS). Je definované v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Mnoho súborov na tomto sídle je publikovaných vo formáte *.PDF z opodstatnených dôvodov, najmä preto, že obsahujú typografické prvky i formátovanie, ktoré webový formát XHTML nepodporuje, alebo sú príliš veľké a výhodnejšie je ich stiahnutie používateľom na vlastný počítač. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je voľne šíriteľný a je ho možné stiahnuť z webu spoločnosti Adobe. Ďalšie súbory sú vo formáte *.RTF, ktoré je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových editoroch.
Webové sídlo je pravidelne validované službou W3C pre XHTML Transitional 1.0 a pre CSS 2.1.

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla kontaktujte technickú správu webu dostupnú z každej webovej substránky.

Správcom obsahu je Národný inšpektorát práce a technickým prevádzkovateľom je Národný inšpektorát práce.