Hlavná stránka > Hlavné menu > Vyslanie zamestnancov
Kontrola poskytovania miezd zamestnancom v roku 2016
Aktualizované: 29.03.2017 14:40

V rámci celoslovenskej úlohy zameranej na kontrolu dodržiavania minimálnych mzdových nárokov a vyplácania mzdy zamestnancom bola vykonaná inšpekcia práce celkovo v 170 subjektoch. Previerky boli nasmerované najmä do oblasti veľkoobchodu a maloobchodu, priemyselnej výroby a ubytovacích a stravovacích služieb.


Kontrola dodržiavania pracovných a mzdových podmienok zamestnancov v chránených dielňach v roku 2016
Aktualizované: 29.03.2017 14:38

V rámci celoslovenskej úlohy zameranej na kontrolu dodržiavania pracovných podmienok a mzdových podmienok v chránených dielňach na území SR bola vykonaná inšpekcia práce celkovo v 166 subjektoch. Previerky boli nasmerované najmä do oblasti priemyselnej výroby a do oblasti veľkoobchodu a maloobchodu.


Minimálna mzda vo Francúzsku a Nemecku a vodiči nákladnej a osobnej medzinárodnej dopravy
Aktualizované: 11.08.2016 12:06

Od 1. júla 2016 Francúzsko ustanovilo minimálnu mzdu platnú pre kabotáž a všetky prepravy osôb aj nákladu do a z Francúzska bez ohľadu na veľkosť vozidla.

Ide o nariadenie č. 418/2016, ktorým sa vykonáva kapitola VI hlavy II prvej časti francúzskeho zákonníka práce o dopravných podnikoch vysielajúcich vodičov alebo námorníkov pracovať na francúzske územie a o zmene zákonníka práce (Loi Macron).