Hlavná stránka > Hlavné menu > Poskytovanie informácií
Poskytovanie informácií - NIP Košice
Aktualizované: 24.02.2016 13:23

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Národný inšpektorát práce (ďalej len "NIP“) sprístupňuje a zverejňuje len informácie, ktoré má k dispozícii a na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia určené týmto zákonom. Postup pri poskytovaní informácií na NIP sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. (ďalej len „zákon
o informáciách“) a Smernicou NIP na zabezpečenie slobodného prístupu k informáciám. Informácie o postupe pri aplikácii zákona, spôsob zriadenia NIP, jeho právomoci, kompetencie a stručný popis organizačnej štruktúry, prehľad predpisov podľa ktorých NIP koná
a rozhoduje, sadzobník poplatkov a opravné prostriedky, sú voľne prístupné na webovej stránke NIP a zároveň vo vestibule budovy sídla NIP na Masarykovej 10 v Košiciach.

Žiadosti, ktorých obsahom je poskytnutie odborného stanoviska
alebo výkladu právneho predpisu k problému konkrétnej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, sa vybavujú ako poradenstvo a nepodliehajú režimu zákona o informáciách.

Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Dokument_1.pdf Dokument_1.pdfInformácia o podávaní žiadosti214 KB24.02.2016 13:07
Prevziať súbor Dokument_2.pdf Dokument_2.pdfFormulár na podávanie žiadosti192 KB24.02.2016 13:18
Prevziať súbor Dokument_3.pdf Dokument_3.pdfSadzobník úhrad199 KB26.02.2016 11:28
Prevziať súbor Dokument_4.pdf Dokument_4.pdfPostup pri vybavovaní žiadosti187 KB24.02.2016 13:20
Prevziať súbor Dokument_5.pdf Dokument_5.pdfSmernica NIP na zabezpečenie slobodného prístupu k informáciám261 KB24.02.2016 13:21