Hlavná stránka > Činnosť > Focal Point EU-OSHA
Focal Point (Národné kontaktné miesto)
Aktualizované: 26.10.2015 15:50

V negociačnom období Slovenskej republiky po vstupe do Európskej únie, rozhodnutím ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo dňa 30. mája 2003,  bolo založené Národné kontaktné miesto, tzv. Focal Point (FOP) na Národnom inšpektoráte práce pre stálu komunikáciu a spoluprácu s Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so sídlom v Bilbao.


Seminár „Aktuálne otázky BOZP a PPV“
Aktualizované: 05.10.2017 10:46

Národný inšpektorát práce v spolupráci s Regionálnym poradenským a  informačným centrom v Prešove (ďalej RPIC Prešov) pozýva na bezplatný seminár a stretnutie podnikateľov so zástupcami národného kontaktného miesta Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA), RPIC Prešov a zástupcov inšpekcie práce.


„Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“ - seminár v Trenčíne
Aktualizované: 28.08.2017 11:38

V súvislosti s kampaňou Európskej agentúry pre BOZP (ďalej len „EU-OSHA“) organizuje Národný inšpektorát práce dňa 20. septembra 2017 v Trenčíne v hoteli  Magnus na ulici Považská 1706/35 seminár, ktorý je určený odborníkom z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“).


Vyhlásenie víťazov súťaže EU-OSHA v zbere príkladov Dobrej praxe
Aktualizované: 29.05.2017 10:37

Na konferencii v La Valette na Malte, ktorá v súčasnosti predsedá Rade EÚ boli dňa 27. apríla slávnostne odovzdávané ocenenia z výsledkov súťaže o dobrej praxi, ktorú v prvom roku kampane organizovala Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia (EU-OSHA) ako súčasť jej celoeurópskeho programu kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie.


„Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“ - seminár v Banskej Bystrici
Aktualizované: 05.05.2017 14:37

V súvislosti s kampaňou Európskej agentúry pre BOZP (ďalej len „EU-OSHA“) organizuje Národný inšpektorát práce dňa 13. júna 2017 v hoteli Lux, na Námestí Slobody 2 v Banskej Bystrici seminár, ktorý je určený odborníkom z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“). Jeho cieľom je vysvetlenie podstaty kampane, súvisiacej so starnúcou pracovnou silou z pohľadu BOZP a zapojenie zamestnávateľov do aktivít na jej podporu. V rámci programu vystúpia odborníci zo sústavy inšpekcie práce, zástupkyňa RÚVZ v Banskej Bystrici, zástupca Konfederácie odborových zväzov a zástupcovia úspešných podnikov s praktickými príkladmi z praxe.

Na seminár je potrebné sa registrovať prostredníctvom priloženej prihlášky. Účastníkom seminára budú poskytnuté propagačné materiály kampane a drobné darčeky s logom EU-OSHA.

V prílohe nájdete program, pozvánku a prihlášku na seminár, ktorý je organizovaný z finančných prostriedkov EU-OSHA a pre účastníkov seminára bezplatný.

Vo Vašom záujme sa zaregistrujte čím skôr, nakoľko počet účastníkov je limitovaný.

Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Pozvánka.pdf Pozvánka.pdfPozvánka592 KB05.05.2017 14:35
Prevziať súbor Prihláška.pdf Prihláška.pdfPrihláška418 KB05.05.2017 14:36
Prevziať súbor Program.pdf Program.pdfProgram357 KB05.05.2017 14:35
„Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“ - seminár v Bratislave
Aktualizované: 10.03.2017 07:30

V súvislosti s kampaňou Európskej agentúry pre BOZP (ďalej len „EU-OSHA“) organizuje Národný inšpektorát práce dňa 12. apríla 2017 v hoteli Avance, Medená 9 v Bratislave seminár, ktorý je určený členom národnej siete a odborníkom z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“). Jeho cieľom je vysvetlenie podstaty kampane, súvisiacej so starnúcou pracovnou silou z pohľadu BOZP a zapojenie zamestnávateľov do aktivít na jej podporu.


Z činnosti národného kontaktného miesta EU-OSHA
Aktualizované: 06.02.2017 10:00

Dňa 8. decembra sa na pôde Národného inšpektorátu práce, ktoré je národným kontaktným miestom EU-OSHA, zišlo 18 zástupcov národnej siete, aby zhodnotili aktivity národného kontaktného miesta a dohodli spoluprácu plnenia úloh plánovaných na realizáciu v roku 2017. Národná sieť je v zmysle zásad EU-OSHA vytvorená na tripartitnej úrovni, takže jej členmi sú zástupcovia štátnej správy, zástupcov zamestnávateľov, zamestnancov, vedy a výskumu a univerzít, predovšetkým tých, ktoré vychovávajú budúcich odborníkov pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.


Seminár „Vysielanie zamestnancov a aktuálne otázky MSP v oblasti BOZP“
Aktualizované: 22.11.2016 10:41

Národné kontaktné miesto organizovalo dňa 27. októbra 2016 v spolupráci s Regionálnym poradenským a informačným centrom v Prešove seminár na podporu kampane EU-OSHA. Na seminári, ktorého sa zúčastnilo viac ako 60 účastníkov, sa hovorilo aj o problematike vysielania zamestnancov a aktuálnych otázkach BOZP. Na základe vyžiadania účastníkov uverejňujeme na našej webovej stránke prednášky, ktoré boli prezentované na seminári.

Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Priloha1.pdf Priloha1.pdfPredstavenie kampane1281 KB22.11.2016 10:41
Prevziať súbor Priloha2.pdf Priloha2.pdfVolne poskytovanie sluzieb903 KB22.11.2016 10:41
Prevziať súbor Priloha3.pdf Priloha3.pdfVysielanie PO933 KB22.11.2016 10:41
Prevziať súbor Priloha4.pdf Priloha4.pdfZdrave pracoviska pre vsetky vekove kategorie1106 KB22.11.2016 10:41
Seminár „Vysielanie zamestnancov a aktuálne otázky MSP v oblasti BOZP“
Aktualizované: 27.09.2016 07:44

Národný inšpektorát práce v spolupráci s Regionálnym poradenským a  informačným centrom v Prešove (ďalej RPIC Prešov) pozýva na bezplatný seminár a stretnutie podnikateľov so zástupcami národného kontaktného miesta Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA), RPIC Prešov a zástupcov inšpekcie práce. Bezplatný seminár, na ktorom sa bude hovoriť o problematike vysielania zamestnancov a aktuálnych otázkach BOZP sa koná 27. októbra 2016 v hoteli Lineas v Prešove. Pozvánku s podrobným programom a prihláškou nájdete v prílohe. Prihláška je uverejnená aj na webovej stránke RPIC Prešov. Z dôvodu tej istej spoločnej aktivity, propagovanej na oboch webových stránkach, prihláste sa iba na jednej z uvedených adries. 

Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Pozvánka s programom a prihláškou.pdf Pozvánka s programom a prihláškou.pdfPozvánka s programom a prihláškou495 KB26.09.2016 14:28
Kreslený hrdina Napo vo filme „Späť do zdravej budúcnosti“
Aktualizované: 07.09.2016 14:52

Hrdina animovaných filmov propagujúcich zdravé a bezpečné pracoviská Napo sa predstavuje v novom filme, propagujúcom zdravú budúcnosť. Podobne ako predchádzajúce filmy s hrdinom Napo a ďalšími kreslenými postavami, aj tento film vyvoláva otázky a podnecuje diskusie o špecifických aspektoch bezpečnosti pri práci. Zároveň poskytuje, alebo navádza na praktické riešenia. V novom filme ho vidíme v pozícii, kedy je schopný cestovať v čase.


Zhodnotenie seminára v Prešove a prezentácie
Aktualizované: 08.07.2016 08:25

Dňa 14. júna 2016 sa v hoteli Lineas v Prešove uskutočnil seminár na podporu kampane EU-OSHA Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie. Jeho hlavným cieľom bolo poskytnúť zamestnancom a zamestnávateľom informáciu o téme aktuálnej kampane, podporiť jej propagáciu a poskytnúť informácie, ktoré uľahčia manažment bezpečnosti a ochrany zdravia v súvislosti so starnutím populácie a so zvyšovaním veku odchodu do dôchodku.


„Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“ - seminár v Prešove
Aktualizované: 08.06.2016 10:14

V súvislosti s kampaňou Európskej agentúry pre BOZP (ďalej len „EU-OSHA“) organizuje Národný inšpektorát práce dňa 14. júna 2016 v hoteli Lineas v Prešove seminár, ktorý je určený odborníkom z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“). Jeho cieľom je vysvetlenie podstaty kampane, súvisiacej so starnúcou pracovnou silou z pohľadu BOZP a zapojenie zamestnávateľov do aktivít na jej podporu.


Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie
Aktualizované: 20.04.2016 13:55

Počas tlačovej konferencie v Bruseli bola dňa 15. apríla 2016 oficiálne otvorená nová dvojročná kampaň EU-OSHA. Na tlačovej konferencii, ktorej dátum bol posunutý z pôvodne plánovaného 14. apríla na 15. apríl, sa hovorilo o význame kampane a jej úlohe v kontexte s riešením aktuálnych problémov BOZP. Cieľom kampane je poskytnúť zamestnancom a zamestnávateľom informáciu o téme aktuálnej kampane, podporiť jej propagáciu a poskytnúť praktické a jednoduché nástroje, ktoré uľahčia manažment bezpečnosti a ochrany zdravia v súvislosti so starnutím európskej populácie a so zvyšovaním veku odchodu do dôchodku.  Kampaň podporí zber príkladov dobrej praxe riešení, ako sa vyrovnať s problematikou zamestnanosti staršej populácie pri využití ich odborných vedomostí a praktických skúseností pri zachovaní všetkých požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Výber témy kampane má pozitívnu spätnú väzbu zo strany členských štátov EÚ, pretože nepriaznivé demografické zmeny a potreba dlhšieho zotrvania ľudí v pracovnom procese sa považujú za závažný problém súčasnosti. Nová kampaň nás bude sprevádzať počas rokov 2016 – 2017 a v rámci nej budú organizované početné aktivity aj na Slovensku. Prvou z nich je tlačová konferencia 26. apríla 2016 v Bratislave, na ktorú nadviaže seminár organizovaný pre členov národnej siete a šíriteľov myšlienky kampane dňa 5. mája 2016 v Bratislave. O všetkých aktivitách bude národné kontaktné miesto informovať verejnosť prostredníctvom webovej stránky www.safework.gov.sk a taktiež prostredníctvom médií.

„Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“ - seminár v Bratislave
Aktualizované: 11.04.2016 14:56

V súvislosti s kampaňou Európskej agentúry pre BOZP (ďalej len „EU-OSHA“) organizuje Národný inšpektorát práce dňa 5. mája 2016 v hoteli Nivy v Bratislave seminár, ktorý je určený členom národnej siete a odborníkom z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“). Jeho cieľom je vysvetlenie podstaty kampane, súvisiacej so starnúcou pracovnou silou z pohľadu BOZP a zapojenie zamestnávateľov do aktivít na jej podporu. V rámci programu vystúpi tiež hlavný inšpektor práce z Inšpektorátu práce v Bratislave, ktorý vo svojom príspevku oboznámi účastníkov s výsledkami inšpekcie práce za rok 2015, ďalej odborník z Úradu verejného zdravotníctva, ktorý podá informáciu v súvislosti s novou vyhláškou MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pre záťažou teplom a chladom, zástupkyňa Inštitútu pre výskum práce a rodiny a zástupca Konfederácie odborových zväzov.

Na seminár je potrebné sa registrovať prostredníctvom priloženej prihlášky. Účastníkom seminára budú poskytnuté propagačné materiály kampane a drobné darčeky s logom EU-OSHA.

V prílohe nájdete program, pozvánku a prihlášku na seminár, ktorý je organizovaný z finančných prostriedkov EU-OSHA a pre účastníkov seminára bezplatný.

Vo Vašom záujme sa zaregistrujte čím skôr, nakoľko počet účastníkov je limitovaný.

Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Pozvánka.pdf Pozvánka.pdfPozvánka na seminár562 KB11.04.2016 14:52
Prevziať súbor Prihláška.pdf Prihláška.pdfPrihláška na seminár285 KB11.04.2016 14:53
Prevziať súbor Program.pdf Program.pdfProgram seminára299 KB11.04.2016 14:56
Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie
Aktualizované: 11.02.2016 11:31

Kampaň „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“ bude zameraná na udržateľný pracovný život, pričom sa sústredí na zdôraznenie významu dobrého riadenia BOZP v ktoromkoľvek veku zamestnancov. Okrem tohto základného cieľa prinesie zamestnávateľom a zamestnancom tiež praktické nástroje a usmernenia týkajúce sa tejto oblasti. Oficiálne zahájenie kampane EU-OSHA je plánované na deň 14. apríl a bude sa konať v Bruseli. Po termíne oficiálneho otvorenia kampane na úrovni EÚ začneme organizovať aktivity na podporu kampane na národnej úrovni. Prvou z nich bude tlačová konferencia, ktorou dňa 26. apríla otvoríme kampaň na Slovensku. Pri propagácii kampane budeme zdôrazňovať, že vek je len jedným z aspektov rôznorodej pracovnej sily a pri hodnotení rizika na pracoviskách na základe veku treba zohľadniť charakteristiky rôznych vekových skupín súvisiace s vekom, vrátane potenciálnych zmien funkčných schopností a zdravotného stavu.


„Zdravé pracoviská bez stresu“ – seminár v Košiciach
Aktualizované: 27.10.2015 13:49

Národné kontaktné miesto Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej „EU-OSHA“) organizovalo dňa 20.10.2015 pri príležitosti európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) ďalší zo svojich seminárov v rámci kampane „Zdravé pracoviská bez stresu“. 


„Zdravé pracoviská bez stresu“ - seminár v Prešove
Aktualizované: 23.09.2015 13:19
Národné kontaktné miesto Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej EU-OSHA) organizovalo ďalší zo svojich seminárov v rámci 2 ročnej kampane „Zdravé pracoviská bez stresu“. Seminár sa uskutočnil dňa 10. septembra 2015 v hoteli Dukla v Prešove a jeho hlavným cieľom bolo upozorniť na riziká pracovného stresu a dobré príklady jeho úspešného riadenia v praxi. Seminára sa zúčastnili predovšetkým bezpečnostní technici, autorizovaní bezpečnostní technici, ale aj zástupcovia podnikov prevažne z Prešovského kraja.

Exkurzia novinárov v spoločnosti ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia s.r.o.
Aktualizované: 25.06.2015 20:07
Pri príležitosti kampane „Zdravé pracoviská bez stresu“ sa dňa 23. 06. 2015 uskutočnila exkurzia novinárov v spoločnosti ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia s.r.o. Táto spoločnosť je držiteľom prestížneho titulu „Bezpečný podnik“, ktorý jej udelil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

„Zdravé pracoviská bez stresu“ - seminár na Sliači - Sielnici
Aktualizované: 22.06.2015 11:38
Národné kontaktné miesto Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci organizovalo ďalší zo svojich seminárov v rámci kampane „Zdravé pracoviská bez stresu“.

„Zdravé pracoviská bez stresu“ - seminár v Bratislave
Aktualizované: 07.05.2015 08:20
Pri príležitosti kampane „Zdravé pracoviská bez stresu“ sa stretli členovia Národnej siete bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spolu s ďalšími záujemcami, ktorým táto téma nie je ľahostajná. Národné kontaktné miesto Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „EU-OSHA“) organizovalo prvý zo svojich plánovaných seminárov pre rok 2015.

Stretnutie zástupcov Národného kontaktného miesta
Aktualizované: 19.12.2014 08:39
Dňa 11. decembra 2014 sa na Národnom inšpektoráte práce (ďalej NIP) zišli zástupcovia národnej siete BOZP, aby zhodnotili plnenie úloh za rok 2014, aktivity počas Európskeho týždňa BOZP a diskutovali o plánovaných úlohách a pripravovaných aktivitách na rok 2015.

Vyhodnotenie súťaže Dobrá prax
Aktualizované: 10.11.2014 10:28
Národné kontaktné miesto Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) udelilo ceny za Dobrú prax.