Hlavná stránka > Hlavné menu
Inšpektoráty práce
Aktualizované: 28.03.2014 12:59
Inšpektoráty práce sú orgány štátnej správy, ktoré sú rozpočtové organizácie. Sídla a územné obvody inšpektorátov práce sú zhodné so sídlami a územnými obvodmi krajov.

Inšpektorát práce riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný inšpektor práce, ktorého na návrh generálneho riaditeľa Národného inšpektoráru práce vymenúva a odvoláva minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Hlavný inšpektor práce zodpovedá za činnosť inšpektorátu práce generálnemu riaditeľovi  Národného inšpektorátu práce.

Hlavné úlohy Inšpektorátu práce sú definované v par.7 ods.3 zákona č.125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Neprehliadnite

 Inšpektorát práce Žilina si Vás dovoľuje v rámci Európskeho týždňa BOZP (24.10.2016 až 28.10.2016) pozvať na :

  •     Bezplatnú prednášku na tému „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie”, ktora sa uskutoční dňa 27. októbra 2016 od 8:00 v priestoroch Domu techniky v Žiline
  •     Deň otvorených dverí 27.10.2016 v priestoroch zasadačky na IP Žilina - inšpektor práce sa bude venovať záujemcom o horeuvedenú tému. Počas Dňa otvorených dverí budú k dispozícii propagačné materiály.

 Tešíme sa na Vašu účasť.