Hlavná stránka > Kontakty
Priezvisko a menoFunkciaTelefónFax
1.0 Hlavný inšpektor práce (HIP)
Ing. Košč Františekhlavný inšpektor práce048/4141741048/4142108
Volková Gabrielaasistentka HIP048/4142083048/4142108
1.1 Osobný úrad
Mgr. Kováčová Danicapersonalistka048/4141741048/4142108
2.2 Oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Ing. Lovič Mariánvedúci oddelenia048/4141741048/4142108
Ing. Ďurica Jáninšpektor práce DR, TD048/4141741048/4142108
Ing. Jančovič Martininšpektor práce DR048/4141741048/4142108
Ing. Kapusta Peterinšpektor práce DR, TD048/4141741048/4142108
Ing. Mastiš Richardinšpektor práce LE048/4141741048/4142108
Ing. Michalik Peterinšpektor práce PH048/4141741048/4142108
Ing. Profant Stanislavinšpektor práce SV048/4141741048/4142108
Ing. Salay Mikulášinšpektor práce ZZ048/4141741048/4142108
Ing. Šroba Tomášinšpektor práce048/4141741048/4142108
Ing. Valach Mariáninšpektor práce ZZ048/4141741048/4142108
Ing. Vetrák Mariáninšpektor práce PH048/4141741048/4142108
Ing. Bardelčíková Natašainšpektor práce048/4141741048/4142108
Ing. Ivanič Jaroslavinšpektor práce EZ048/4141741048/4142108
Ing. Pavúk Borisinšpektor práce PZ048/4141741048/4142108
Ing. Žeby Jozefinšpektor práce EZ048/4141741048/4142108
2.3 Oddelenie pracovnoprávnych vzťahov
JUDr. Mgr. Benč Miroslavvedúci oddelenia048/4141742048/4142108
Ing. Hébortová Martainšpektor práce PV048/4141742048/4142108
PhDr. Kapustová Katarínainšpektor práce PV048/4141742048/4142108
Ing. Lapinová Marcelainšpektor práce PV048/4141742048/4142108
Ing. Medľa Milaninšpektor práce PV048/4141742048/4142108
Ing. Nemčeková Veronikainšpektor práce PV048/4141742048/4142108
Ing. PhD. Rešetka Marekinšpektor práce PV048/4141742048/4142108
Ing. Schmidtová Beatainšpektor práce PV048/4141742048/4142108
Ing. Schvarcbacherová Ivanainšpektor práce PV048/4141742048/4142108
Ing. Teremová Alenainšpektor práce PV048/4141742048/4142108
Mgr. Valenčíková Nadeždainšpektor práce PV048/4141742048/4142108
Ing. Bc. Veličová Danicainšpektor práce PV048/4141742048/4142108
2.4 Oddelenie ekonomiky, prevádzky a informatiky
Ing. Zánová Zuzanavedúca oddelenia048/4141742048/4142108
Bc. Hanuliaková Margitafinančná účtovníčka048/4141742048/4142108
Jamrichová Denisahospodárka048/4141742048/4142108
Kršková Máriatelefónna manipulantka048/4141742048/4142108
Kubus Michalvodič048/4141742048/4142108
Nemček Antonsprávca budovy, garážmajster048/4141742048/4142108
Ing. Pavlenda Peterinformatik - správca siete048/4141741048/4142108
Pejková Annareferentka informatiky048/4141741048/4142108
Prečuchová Ľubicareferentka ekonomiky048/4141742048/4142108
Mgr. Samuelčíková Veronikareferentka informatiky048/4141741048/4142108
2.5 Odborný útvar právnych služieb
JUDr. Krejčů Slávkaprávnička IP - koordinátorka048/4141742048/4142108
Mgr. Šidlovská Dagmarprávnička IP048/4141742048/4142108
Mgr. Túryová Janaprávnička IP048/4141742048/4142108
Čierna Janaasistentka útvaru právnych služieb048/4141742048/4142108
2.6 Oddelenie dopravy
Mgr. Garaj Miroslavvedúci oddelenia048/4141741048/4142108
Ing. Drugda Vojtechinšpektor práce DO048/4141741048/4142108
Ing. Gonda Dušaninšpektor práce DO048/4141741048/4142108
Ing. Kontra Jozefinšpektor práce DO048/4141741048/4142108
2.7 Odborný útvar kontroly nelegálneho zamestnávania
Ing. Bc. Kováč Andrejinšpektor práce KNZ - koordinátor048/4141741048/4142108
Mgr. Boháčiková Ruženainšpektor práce KNZ048/4141742048/4142108
Ing. Maloštíková Katarínainšpektor práce KNZ048/4141742048/4142108
Ing. Puček Antoninšpektor práce KNZ048/4141741048/4142108
Ing. Sedlár Jozefinšpektor práce KNZ048/4141741048/4142108


Inšpektorát práce Banská Bystrica (2017)

Valid CSS!