Hlavná stránka > Činnosť > Nelegálne zamestnavanie
Nelegálne zamestnávanie
Aktualizované: 12.05.2017 13:24

Dozor nad dodržiavaním právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania spadá do rozsahu inšpekcie práce ako jedna z podstatných oblasti výkonu kontroly. Kontrola dodržiavania ustanoveného zákazu je súčasťou každého výkonu inšpekcie práce s výnimkou kolaudácií. Cieľom inšpekcie práce je aktívne pôsobiť za účelom zlepšenia nepriaznivého stavu v oblasti nelegálneho zamestnávania, čo zahŕňa okrem odhaľovania prípadov porušovania zákazu nelegálneho zamestnávania aj preventívne pôsobenia na zamestnávateľov poskytovaním poradenstva. Komplexné informácie o zisteniach inšpekcie práce v oblasti nelegálneho zamestnávania sú uvedené v prílohách.

Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfSpráva za prvý polrok 2008197 KB23.03.2010 10:29
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfPríloha za prvý polrok 2008335 KB23.03.2010 10:29
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfSpráva za druhý polrok 2008207 KB11.05.2010 11:00
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfPríloha za druhý polrok 2008348 KB23.03.2010 10:30
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfSpráva za prvý polrok 2009204 KB23.03.2010 10:30
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfPríloha za prvý polrok 2009377 KB23.03.2010 10:30
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfSpráva za druhý polrok 2009202 KB11.05.2010 11:01
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfPríloha za druhý polrok 2009371 KB13.04.2010 11:32
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfSpráva za I. polrok 2010217 KB02.03.2011 11:58
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfPríloha za I. polrok 2010480 KB02.03.2011 12:02
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfSpráva za II. polrok 2010220 KB02.03.2011 12:07
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfPríloha za II. polrok 2010490 KB02.03.2011 12:08
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfSpráva za I. polrok 2011223 KB28.05.2012 15:10
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfPríloha za I. polrok 2011521 KB28.05.2012 15:11
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfSpráva za II. polrok 2011213 KB28.05.2012 15:11
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfPríloha za II. polrok 2011507 KB28.05.2012 15:12
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfSpráva za I. polrok 2012170 KB09.04.2013 08:18
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfPríloha za I. polrok 2012349 KB26.09.2012 11:19
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfSpráva za rok 2012245 KB09.04.2013 08:25
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfPríloha za rok 2012800 KB09.04.2013 08:55
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfSpráva za I. polrok 2013288 KB05.09.2013 13:05
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfPríloha za I. polrok 2013638 KB05.09.2013 13:11
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfSpráva za rok 2013345 KB30.04.2014 13:27
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfPríloha za rok 2013829 KB30.04.2014 13:28
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfSpráva za rok 2014393 KB08.04.2015 15:28
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfPríloha za rok 20141053 KB08.04.2015 15:29
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfPríloha za rok 20151224 KB08.04.2016 14:43
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfSpráva za rok 2015644 KB08.04.2016 14:49
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfSpráva za rok 2016586 KB12.05.2017 13:22
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfPríloha za rok 20161169 KB12.05.2017 13:24
Zodpovednosť odberateľa služby a prác pri nelegálnom zamestnávaní
Aktualizované: 29.04.2016 11:45

Na Slovensku inšpektoráty práce ročne odhalia približne 2500 nelegálne zamestnávaných fyzických osôb. Zamestnanci v takýchto prípadoch prichádzajú o poskytnutie ochrany, ktorú im zaručujú pracovnoprávnych predpisy a zároveň nie sú dôchodkovo, sociálne a zdravotne poistení.

Zákon 351/2015 Z. z. bol prijatý v nadväznosti na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 a zdôrazňuje potrebu prispieť v boji proti nelegálnemu zamestnávaniu v kontexte vysielania zamestnancov.  Nové oprávnenia kontrolných orgánov zabezpečujú účinnejší boj s nelegálnym zamestnávaním najmä v obchodnoprávnych vzťahoch, ktoré môžu mať aj charakter vyslania.