Hlavná stránka > Činnosť > Správy o stave ochrany práce a o činnosti NIP
Správa o stave ochrany práce za rok 2016
Aktualizované: 26.05.2017 08:55

Národný inšpektorát práce predkladá MPSVR SR Správu o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce za predchádzajúci kalendárny rok do troch mesiacov po jeho skončení. Táto správa 2016 hodnotí stav ochrany práce v Slovenskej republike a vývoj pracovnej úrazovosti a obsahuje poznatky orgánov inšpekcie práce na zlepšenie stavu ochrany práce v Slovenskej republike. Správa a tabuľky sú zverejnené v prílohách.

Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Priloha1.pdf Priloha1.pdfSpráva za rok 2016612 KB11.05.2017 15:52
Prevziať súbor Priloha2.pdf Priloha2.pdfTabuľky za rok 2016591 KB02.06.2017 07:56
Správa o stave ochrany práce za rok 2015
Aktualizované: 27.04.2016 10:11

Národný inšpektorát práce predkladá MPSVR SR Správu o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce za predchádzajúci kalendárny rok do troch mesiacov po jeho skončení. Táto správa 2015 hodnotí stav ochrany práce v Slovenskej republike a vývoj pracovnej úrazovosti a obsahuje poznatky orgánov inšpekcie práce na zlepšenie stavu ochrany práce v Slovenskej republike. Správa a tabuľky sú zverejnené v prílohách.

Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Priloha1.pdf Priloha1.pdfSpráva o ochrane práce za rok 2015258 KB27.04.2016 10:09
Prevziať súbor Priloha2.pdf Priloha2.pdfTabuľky96 KB27.04.2016 10:10
Správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2014
Aktualizované: 16.04.2015 13:42
Správa hodnotí stav ochrany práce v Slovenskej republike vrátane aktuálneho vývoja pracovnej úrazovosti za rok 2014. Správa a tabuľky sú zverejnené v prílohách.
Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Správa.pdf Správa.pdfSpráva za rok 2014524 KB16.04.2015 13:50
Prevziať súbor Tabuľka_01.pdf Tabuľka_01.pdfKontrolované subjekty138 KB16.04.2015 14:15
Prevziať súbor Tabuľka_02.pdf Tabuľka_02.pdfPrehľad výkonov216 KB16.04.2015 15:59
Prevziať súbor Tabuľka_03.pdf Tabuľka_03.pdfNedostatky – objekt133 KB16.04.2015 16:04
Prevziať súbor Tabuľka_04.pdf Tabuľka_04.pdfNedostatky – SK NACE140 KB16.04.2015 16:06
Prevziať súbor Tabuľka_05.pdf Tabuľka_05.pdfPokuty166 KB16.04.2015 16:08
Prevziať súbor Tabuľka_06.pdf Tabuľka_06.pdfRozhodnutia171 KB16.04.2015 16:11
Prevziať súbor Tabuľky_07-13.pdf Tabuľky_07-13.pdfPracovné úrazy435 KB16.04.2015 16:16
Správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2013
Aktualizované: 24.06.2014 08:51
Správa hodnotí stav ochrany práce v Slovenskej republike vrátane aktuálneho vývoja pracovnej úrazovosti za rok 2013. Správa a tabuľky sú zverejnené v prílohách.
Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Správa.pdf Správa.pdfSpráva za rok 20131136 KB24.06.2014 08:56
Prevziať súbor Tabuľka_01.pdf Tabuľka_01.pdfKontrolované subjekty253 KB24.06.2014 08:58
Prevziať súbor Tabuľka_02.pdf Tabuľka_02.pdfPrehľad výkonov352 KB24.06.2014 08:59
Prevziať súbor Tabuľka_03.pdf Tabuľka_03.pdfNedostatky - objekt153 KB24.06.2014 09:00
Prevziať súbor Tabuľka_04.pdf Tabuľka_04.pdfNedostatky - SK-NACE163 KB24.06.2014 09:30
Prevziať súbor Tabuľka_05.pdf Tabuľka_05.pdfPrávoplatné pokuty183 KB24.06.2014 09:02
Prevziať súbor Tabuľka_06.pdf Tabuľka_06.pdfRozhodnutia150 KB24.06.2014 09:10
Prevziať súbor Tabuľky_07-13.pdf Tabuľky_07-13.pdfPracovné úrazy750 KB24.06.2014 09:17
Správa o stave ochrany práce a o činnosti Národného inšpektorátu práce za rok 2012
Aktualizované: 14.05.2013 10:07
Správa hodnotí stav ochrany práce v Slovenskej republike vrátane aktuálneho vývoja pracovnej úrazovosti za rok 2012. Správa a tabuľky sú zverejnené v prílohách.
Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Správa.pdf Správa.pdfSpráva za rok 2012527 KB14.05.2013 10:13
Prevziať súbor Tabuľka_01.pdf Tabuľka_01.pdfKontrolované subjekty137 KB14.05.2013 10:17
Prevziať súbor Tabuľka_02.pdf Tabuľka_02.pdfPrehľad výkonov161 KB14.05.2013 10:21
Prevziať súbor Tabuľka_03.pdf Tabuľka_03.pdfNedostatky - objekt131 KB14.05.2013 10:22
Prevziať súbor Tabuľka_04.pdf Tabuľka_04.pdfNedostatky - SKEC138 KB14.05.2013 10:29
Prevziať súbor Tabuľka_05.pdf Tabuľka_05.pdfPrávoplatné pokuty143 KB14.05.2013 10:30
Prevziať súbor Tabuľka_06.pdf Tabuľka_06.pdfRozhodnutia129 KB14.05.2013 10:31
Prevziať súbor Tabuľka_07.pdf Tabuľka_07.pdfRozdelenie času332 KB14.05.2013 10:32
Prevziať súbor Tabuľky_08-13.pdf Tabuľky_08-13.pdfPracovné úrazy411 KB14.05.2013 10:43
Správa o stave ochrany práce a o činnosti Národného inšpektorátu práce a inšpektorátov práce za rok 2011
Aktualizované: 25.06.2012 13:09
Správa hodnotí stav ochrany práce v Slovenskej republike vrátane aktuálneho vývoja pracovnej úrazovosti za rok 2011. Správa a tabuľky sú zverejnené v prílohách.
Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Obal.pdf Obal.pdfObal119 KB18.06.2012 13:25
Prevziať súbor Sprava.pdf Sprava.pdfSpráva za rok 2011542 KB18.06.2012 13:25
Prevziať súbor Tabulka_1.pdf Tabulka_1.pdfKontrolované subjekty137 KB18.06.2012 13:26
Prevziať súbor Tabulka_2.pdf Tabulka_2.pdfPrehľad výkonov163 KB18.06.2012 13:26
Prevziať súbor Tabulka_3.pdf Tabulka_3.pdfNedostatky - objekt132 KB18.06.2012 13:27
Prevziať súbor Tabulka_4.pdf Tabulka_4.pdfNedostatky - SKEC140 KB18.06.2012 13:28
Prevziať súbor Tabulka_5.pdf Tabulka_5.pdfPrávoplatné pokuty144 KB18.06.2012 13:28
Prevziať súbor Tabulka_6.pdf Tabulka_6.pdfRozhodnutia opr.131 KB18.06.2012 13:29
Prevziať súbor Tabulka_7.pdf Tabulka_7.pdfRozdelenie času330 KB18.06.2012 13:30
Prevziať súbor Tabulka_8-13.pdf Tabulka_8-13.pdfPracovné úrazy a choroby z povolania394 KB18.06.2012 13:31
Správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2010
Aktualizované: 24.05.2011 13:24
Správa hodnotí stav ochrany práce v Slovenskej republike vrátane aktuálneho vývoja pracovnej úrazovosti v roku 2010. Správa a tabuľky sú zverejnené v prílohách.
Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Príloha_01.pdf Príloha_01.pdfSpráva436 KB23.05.2011 14:38
Prevziať súbor Príloha_02.pdf Príloha_02.pdfTabuľka č. 1 - Kontrolované subjekty145 KB23.05.2011 14:42
Prevziať súbor Príloha_03.pdf Príloha_03.pdfTabuľka č. 2 - Prehľad výkonov157 KB23.05.2011 14:43
Prevziať súbor Príloha_04.pdf Príloha_04.pdfTabuľka č. 2a359 KB23.05.2011 14:45
Prevziať súbor Príloha_05.pdf Príloha_05.pdfTabuľka č. 3 Prehľad porušení predpisov podľa objektov133 KB23.05.2011 14:47
Prevziať súbor Príloha_06.pdf Príloha_06.pdfTabuľka č. 4 - Prehľad porušení predpisov podľa ŠKEČ141 KB23.05.2011 14:48
Prevziať súbor Príloha_07.pdf Príloha_07.pdfTabuľka č. 5 - Právoplatné pokuty uložené organizáciám143 KB23.05.2011 14:57
Prevziať súbor Príloha_08.pdf Príloha_08.pdfTabuľka č. 6 - Prehľad rozhodnutí podľa druhu130 KB23.05.2011 14:52
Prevziať súbor Príloha_09.pdf Príloha_09.pdfTabuľka č. 7152 KB23.05.2011 14:55
Prevziať súbor Príloha_10.pdf Príloha_10.pdfTabuľka č. 8156 KB23.05.2011 15:00
Prevziať súbor Príloha_11.pdf Príloha_11.pdfTabuľka č. 8a137 KB23.05.2011 15:07
Prevziať súbor Príloha_12.pdf Príloha_12.pdfTabuľka č. 9209 KB23.05.2011 15:08
Prevziať súbor Príloha_13.pdf Príloha_13.pdfTabuľka č. 10220 KB23.05.2011 15:08
Prevziať súbor Príloha_14.pdf Príloha_14.pdfTabuľka č. 10a187 KB23.05.2011 15:09
Prevziať súbor Príloha_15.pdf Príloha_15.pdfTabuľka č. 11178 KB23.05.2011 15:09
Prevziať súbor Príloha_16.pdf Príloha_16.pdfTabuľka č. 12202 KB23.05.2011 15:10
Prevziať súbor Príloha_17.pdf Príloha_17.pdfTabuľka č. 13136 KB23.05.2011 15:11
Správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2009
Aktualizované: 19.07.2010 10:47
Správa hodnotí stav ochrany práce v Slovenskej republike vrátane aktuálneho vývoja pracovnej úrazovosti v roku 2009.
Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Príloha_01.pdf Príloha_01.pdfSpráva308 KB19.07.2010 10:51
Prevziať súbor Príloha_02.pdf Príloha_02.pdfZoznam tabuliek71 KB19.07.2010 10:52
Prevziať súbor Príloha_03.pdf Príloha_03.pdfTabuľka č.1232 KB19.07.2010 10:53
Prevziať súbor Príloha_04.pdf Príloha_04.pdfTabuľka č.2251 KB19.07.2010 10:54
Prevziať súbor Príloha_05.pdf Príloha_05.pdfTabuľka č.2a 457 KB19.07.2010 10:55
Prevziať súbor Príloha_06.pdf Príloha_06.pdfTabuľka č.3226 KB19.07.2010 10:55
Prevziať súbor Príloha_07.pdf Príloha_07.pdfTabuľka č.4229 KB19.07.2010 10:59
Prevziať súbor Príloha_08.pdf Príloha_08.pdfTabuľka č.4a259 KB19.07.2010 11:00
Prevziať súbor Príloha_09.pdf Príloha_09.pdfTabuľka č.5238 KB19.07.2010 11:01
Prevziať súbor Príloha_10.pdf Príloha_10.pdfTabuľka č.6219 KB19.07.2010 11:01
Prevziať súbor Príloha_11.pdf Príloha_11.pdfTabuľka č.7148 KB19.07.2010 11:02
Prevziať súbor Príloha_12.pdf Príloha_12.pdfTabuľka č.8148 KB19.07.2010 11:03
Prevziať súbor Príloha_13.pdf Príloha_13.pdfTabuľka č.8a130 KB19.07.2010 11:04
Prevziať súbor Príloha_14.pdf Príloha_14.pdfTabuľka č.9203 KB19.07.2010 11:05
Prevziať súbor Príloha_15.pdf Príloha_15.pdfTabuľka č.10208 KB19.07.2010 11:06
Prevziať súbor Príloha_16.pdf Príloha_16.pdfTabuľka č.10a181 KB19.07.2010 11:07
Prevziať súbor Príloha_17.pdf Príloha_17.pdfTabuľka č.11195 KB19.07.2010 11:08