Hlavná stránka > Činnosť > Zosúladenie rodinného a pracovného života
Ocenení zamestnávatelia ústretoví k rodine
Aktualizované: 04.05.2016 13:42

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny dňa 26. apríla 2016 v rámci 13. ročníka súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí opäť po dvoch rokoch slávnostne ocenilo najúspešnejších zamestnávateľov, a to hneď v dvoch kategóriách.


Celoslovenská previerka v oblasti zosúladenia pracovného a rodinného života.
Aktualizované: 17.03.2015 09:01
Národný inšpektorát práce inicioval v roku 2014 celoslovenskú previerku zameranú na dodržiavanie pracovných podmienok zamestnancov žien a mužov v súvislosti so zosúladením pracovného a rodinného života.

Inšpektori práce sa v nej zamerali na kontrolu dodržiavania zákonných podmienok vytvorených na zosúladenie pracovného a rodinného života, ako aj na kontrolu dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania v oblasti odmeňovania a na dodržiavanie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.

Súhrnná správa z celoslovenskej úlohy je uverejnená v prílohe.
Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfSúhrnná správa z úlohy323 KB17.03.2015 08:46
Zosúladenie rodinného a pracovného života
Aktualizované: 17.03.2015 09:00
Úprava pracovných podmienok žien a mužov starajúcich sa o deti je súčasťou pracovnoprávnej legislatívy, ktorá má za cieľ dosiahnuť optimálne zosúladenie rodinného a pracovného života. Podpora uplatnenia sa osôb s rodinnými povinnosťami na trhu práce a zároveň zníženie rizika, že sa tieto osoby stanú objektom diskriminácie na trhu práce a v zamestnaní z dôvodu starostlivosti o rodinu je objektom záujmu spoločnosti. V rozsahu svojich kompetencií k tomu prispieva aj inšpekcia práce. Informácie o zisteniach v tejto oblasti za roky 2009 2013 sú uvedené v prílohách vo forme správ.

Národný inšpektorát práce inicioval v roku 2014 celoslovenskú previerku zameranú na dodržiavanie pracovných podmienok zamestnancov žien a mužov v súvislosti so zosúladením pracovného a rodinného života. Súhrnná správa z celoslovenskej úlohy je uverejnená v článku Celoslovenská previerka v oblasti zosúladenia pracovného a rodinného života.

Ocenení zamestnávatelia
Aktualizované: 09.06.2014 10:24
Podľa zákona majú ženy a muži právo na rovnaké zaobchádzanie, ak ide o prístup k zamestnaniu, odmeňovanie a pracovný postup, odborné vzdelávanie a o pracovné podmienky. Ženám a mužom sa zabezpečujú pracovné podmienky, ktoré im umožňujú vykonávať spoločenskú funkciu pri výchove detí a pri starostlivosti o ne.

Pre niektorých zamestnávateľov nedosiahnuteľná utópia, pre iných samozrejmosť. A sú aj takí, pre ktorých je samozrejmosťou aj niečo navyše.

V máji ocenil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky víťazov 12. ročníka súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Prioritami tohto ročníka súťaže bola podpora rodiny a zosúladenia rodinného a pracovného života a podpora rodovo vyváženého zastúpenia žien v manažmente.