Hlavná stránka > Činnosť > Integrácia cudzincov
Integrácia cudzincov
Aktualizované: 17.07.2013 14:44
Integrácia cudzincov predstavuje jednu z kľúčových otázok migračnej politiky EÚ. Primárnym záujmom Slovenskej republiky je integrácia cudzincov, ktorí majú na území Slovenskej republiky povolený pobyt najmenej jeden rok. Úlohou inšpekcie práce je v rámci podpory zamestnávania cudzincov v pracovnom pomere a v rámci vykonávaného dozoru nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov, mzdových a pracovných podmienok, podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci presadzovať ochranu zamestnancov - cudzincov pri práci. Viac informácií o tejto oblasti je uvedených v prílohách vo forme správ.
Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfKoncepcia integrácie cudzincov správa za rok 2011240 KB25.06.2012 13:25
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfKoncepcia integrácie cudzincov správa za rok 2012118 KB04.12.2012 10:47
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfKoncepcia intergácie cudzincov správa za rok 2013166 KB18.12.2013 10:53
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfKoncepcia integrácie cudzincov správa za rok 2014170 KB08.12.2014 09:43