Hlavná stránka > Činnosť > Oznamovanie protispoločenskej činnosti
Výsledky inšpekcie práce v oblasti oznamovania protispoločenskej činnosti
Aktualizované: 31.03.2017 08:32

Orgánom inšpekcie práce počnúc rokom 2015 pribudli nové kompetencie. Sú nimi ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti a dozor nad dodržiavaním povinností zamestnávateľa v oblasti vnútorného systému vybavovania podnetov oznamujúcich protispoločenskú činnosť.


Praktický manuál, ako oznámiť nekalú praktiku a nedoplatiť na to
Aktualizované: 05.08.2016 08:16

Národný inšpektorát práce v spolupráci s Transparency International Slovensko vydal praktický manuál pre oznamovateľov protispoločenskej činnosti (whistleblowerov). Manuál informuje o možnostiach právnej ochrany oznamovateľov a poskytuje praktické rady, ako pri oznámení nekalej praktiky postupovať.

Manuál nájdete tu.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti
Aktualizované: 22.06.2016 16:10

KOMPETENCIE INŠPEKTORÁTOV PRÁCE

Inšpektoráty práce majú v súvislosti s ochranou oznamovateľov tieto právomoci:

  • dohliadajú na to, aby zamestnávatelia vytvorili vnútorný systém vybavovania podnetov, pomocou ktorého môžu zamestnanci podnety o protispoločenskej činnosti (nekalom konaní) oznámiť priamo na pracovisku
  • môžu pozastaviť pracovnoprávny úkon, ktorým zamestnávateľ voči zamestnancovi urobil neoprávnený postih v dôsledku takéhoto oznámenia
  • chránia oznamovateľov, ktorí oznámili závažnú protispoločenskú činnosť polícii, prokuratúre alebo inému správnemu orgánu a ten im následne priznal ochranu.

Inšpekcia práce a oznamovanie protispoločenskej činnosti
Aktualizované: 22.06.2016 16:09

Od 1. januára 2015 vstúpil do účinnosti zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.